Σάββατο , Ιούλιος 21 2018
News :

Safe Dog Plus

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Απεριόριστες Κτηνιατρικές Επισκέψεις
Ετήσιος Προληπτικός Έλεγχος ( Check Up)
Απεριόριστες εργαστηριακές - απεικονιστικές εξετάσεις

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Απεριόριστες Ημέρες Νοσηλείας
Έξοδα Νοσοκομειακής Περίθαλψης και Χειρουργικών Επεμβάσεων

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Αγορά τροφών - προϊόντων
Κέντρα Περιποίησης - Καλλωπισμού (Pet Saloon – Grooming)
Κέντρα Εκπαίδευσης Σκύλου
Κέντρα Φιλοξενίας Κατοικίδιων Συντροφιάς (PET PENSION)
Γραμμή Βοηθείας
Παροχές για τον συμβαλλόμενο

 

 

 

safedogpluscard

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SAFE CAT

Για την ένταξη ενός κατοικίδιου: 195 € / έτος
Στην περίπτωση ένταξης δεύτερου κατοικίδιου ισχύει έκπτωση δέκα επί τοις εκατό (10%), τρίτου κατοικίδιου ισχύει έκπτωση είκοσι επί τοις εκατό (20%) και τέταρτου ή περισσότερων έκπτωση τριάντα επί τοις εκατό (30%) επί του συνολικού συνδρομητικού ποσού εφόσον υπάγονται στην ίδια οικογένεια.

Αγορά